A A A K

SmodBIP

Status prawny

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Bobowa pod numerem 1/98.

Organizatorem Centrum jest Rada Miejska w Bobowej. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Burmistrz Bobowej.

STATUTOpublikował: Joanna Malec
Publikacja dnia: 24.04.2017
Podpisał: Joanna Malec
Dokument z dnia: 21.04.2017
Dokument oglądany razy: 1 771