A A A K

SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Internetowy Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu usprawnienia dostępu do najważniejszych informacji dotyczących działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Podstawowym zadaniem biuletynu jest ułatwienie dotarcia do informacji publicznej, dokumentów, ogłoszeń oraz do kompetentnych osób w danej instytucji.

Głównymi częściami składowymi Biuletynu Informacji Publicznej są moduły nadrzędne i podrzędne wobec tych pierszych, znajdujące się po lewej stronie strony. Niektóre moduły podzielone są na artykuły.

Moduły na stronie:

Podstawowe informacje o jednostce - dane teleadresowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, NIP, REGON, nr konta

Dyrektor placówki

Pracownicy placówki - wykaz dotyczący pracownków Centrum

Status prawny - (Statut Centum Kultury i Promocji Gminy Bobowa w formie załącznika: format .pdf)

Ogłoszenia

Redakcja BIPOpublikował: Joanna Malec
Publikacja dnia: 21.04.2017
Podpisał: Joanna Malec
Dokument z dnia: 21.04.2017
Dokument oglądany razy: 1 144