A A A K

SmodBIP

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

- Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.Opublikował: Joanna Malec
Publikacja dnia: 25.04.2017
Podpisał: Joanna Malec
Dokument z dnia: 21.04.2017
Dokument oglądany razy: 51 302